O mnie


O mnieJestem specjalistą psychiatrii, psychoterapeutą certyfikowanym w Polskim i Europejskim Towarzystwie Psychologicznym.
Pochodzę z Olsztyna. Ukończyłam Akademię Medyczną w Gdańsku w 1994 r. W pierwszych latach pracy zawodowej pracowałam w oddziałach (leczenia uzależnień i ogólnopsychiatrycznym) w szpitalu w Olsztynie. W tym czasie zdobyłam I i II stopień specjalizacji z psychiatrii. Od 2000 roku przyjmuję w prywatnym gabinecie, gdzie prowadzę leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne. W 2006 zdałam egzamin certyfikacyjny w nurcie psychodynamicznym przed komisją w Polskim Towarzystwie Psychologicznym – nr certyfikatu 137.

W 2007 roku utworzyłam NZOZ Akson, a od 2009 r. w ramach kontraktu z NFZ prowadzę wraz z Zespołem wysokiej klasy specjalistów poradnię i oddział dzienny psychiatryczny. W latach 2013-2016 realizowałam rehabilitację psychosomatyczną w ramach prewencji rentowej ZUS. Od 2017 r. współprowadzę dom opieki dla osób wymagających całodobowej opieki. W latach 2016-2019  uczestniczyłam   w szkoleniu prowadzonym przez Washington School of Psychiatry i Labolatorium Psychoedukacji  w nurcie ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy).

Od jesieni 2021r. biorę udział w Szkoleniu Superwizorskim .

Co leczę?

Zajmuję się leczeniem wszelkich zaburzeń natury psychicznej występujących w wieku nastoletnim, dorosłym i sędziwym , tj.
choroby wieku podeszłego, schizofrenii, zaburzeń nastroju, lękowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, reakcje dezadaptacyjne w kryzysach życiowych.