Jak leczę


Jak leczę


Farmakoterapia

Jeżeli objawy i ich stopień nasilenia tego wymagają zalecam włączenie leków . Pacjent ma ze mną stały , telefoniczny kontakt, współpracujemy na bieżąco, co znacznie zwiększa efektywność postępowania medycznego. Ordynuję wszystkie dostępne i nowoczesne leki, ale również wskazuję na konieczność przywrócenia równowagi w całym organizmie. Podpowiadam, o jakie badania należy poszerzyć diagnozowanie i w jaki sposób należy oddziaływać na organizm aby odzyskać równowagę. Traktuję zdrowie człowieka w sposób holistyczny. Na samopoczucie zawsze ma wpływ stan fizyczny organizmu. I odwrotnie. Oznacza to, że uczę moich pacjentów dbać o ciało, troszczyć się o jego potrzeby, z życzliwością i miłością.

Psychoterapia indywidualna

Szkolenie psychoteraputyczne rozpoczęłam w 1999 r. w Laboratorium Psychoedukacji w nurcie psychodynamicznym. W tym też nurcie zdobyłam certyfikat psychoterapeutyczny w Polskim i Europejskim Towarzystwie Psychologicznym. Moje wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej doprowadziło mnie do decyzji podjęcia nowego wyzwania. W 2016 r. rozpoczęłam 3 – letnie szkolenie w nowym nurcie tj. w ISTDP – Intensywna Krótkoterminowa Terapia Psychodynamiczna pod patronatem Jona Fredericksona. Mój wybór wynika z obserwacji tego czego oczekują obecnie ludzie szukający pomocy. Ludzie stali się bardziej świadomi, wymagający i dysponują zdecydowanie znacznie ograniczonym czasem. Terapeuta ISTDP pomaga pacjentowi budować jego siłę, oparcie i świadomość swojego ciała, pomaga rozpoznawać schematy działania, które prowadzą do jego cierpienia, pomaga dokonywać wolnych od wszelkich dotychczasowych ograniczeń wyborów.

Sesje terapeutyczne odbywają się co dwa tygodnie , trwają 1,5 godziny i wykorzystuje się nagrania video aby spotęgować efektywność terapii.


Psychoterapia grupowa

Ludzie są istotami stadnymi, każdy z nas dąży do tego aby być z drugim człowiekiem, to inny człowiek jest dla nas największym skarbem i darczyńcą a równocześnie to w relacjach doświadczamy największych traum. Początkowo w relacjach z rodzicami, ważnymi dorosłymi a potem z partnerami, przyjaciółmi, dziećmi przeżywamy zranienia, zawody, cierpienie, bezradność, wściekłość, złość. Być może dlatego, że ludzie nauczeni są kochać bardziej innych niż siebie samych to wszystko co ich spotyka w relacjach obracają przeciwko sobie. Terapia grupowa, skoro jest spotkaniem z ludźmi, daje doskonałą okazję do tego, aby przeżyć w sposób korektywny to, co do tej pory było bolesne.

Moje wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami wskazuje ogromną siłę w takiej terapii. Prowadzenie terapii grupowej wymaga uważności, doświadczenia, wiedzy, gdyż sesja to 12, 10 lub 8 procesów psychicznych, różnorodnych historii życiowych uwikłanych w proces grupowy, gdzie każdy z uczestników jest na scenie i wchodzi w charakterystyczne dla siebie role. To uwalnia pojawianie się uczuć, wyobrażeń i mechanizmów obronnych takich samych jak w życiu. Ten rodzaj terapii jest swoistą operacją na żywym organizmie. To jest żywe i to daje moc tej terapii.

Od 2020r. prowadzę długoterminową  terapię grupową z drugim doświadczonym psychoterapeutą, mgr Katarzyną Pokropską. Dwugodzinne  sesje  odbywają się w poniedziałkowe popołudnia. Grupa jest półotwarta tzn., że można do niej dołączyć na każdym etapie jej działania.