Superwizja

Superwizje

Od wielu lat prowadzę superwizje koleżeńskie . Od wrześnie 2021r. uczestniczę w Szkoleniu Superwizorskim  w Labolatorium Psychoedukacji , które jest elementem  certyfikacji superwizorskiej.

Zapraszam do współpracy osoby pracujące w obszarze pomagania, które zmagają się z problemami  w swojej pracy  lub  problemami zaburzającymi współpracę w zespole . Prowadzę superwizję zarówno indywidualnie  jak i grupowo.

Mając doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej oferuję pomoc w różnych procesach terapeutycznych.

Osoby zainteresowane moją pomocą w swoim rozwoju zawodowym proszone są o kontakt drogą e-mailową :

nzozakson@wp.pl