Od wielu lat prowadzę superwizje koleżeńskie . Od wrześnie 2021r. uczestniczę w Szkoleniu Superwizorskim w Labolatorium Psychoedukacji , które jest elementem certyfikacji superwizorskiej.

Zapraszam do współpracy osoby pracujące w obszarze pomagania, które zmagają się z problemami w swojej pracy lub problemami zaburzającymi współpracę w zespole . Prowadzę superwizję zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Mając doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej oferuję pomoc w różnych procesach terapeutycznych.

Osoby zainteresowane moją pomocą w swoim rozwoju zawodowym proszone są o kontakt drogą e-mailową :

nzozakson@wp.pl